L 12 Forslag til lov om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
(Ændring af reglerne om udledning af ammoniak og om beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning, inddragelse af offentligheden m.v.).
Af: Miljøminister Karen Ellemann (V)
Udvalg: Miljø- og Planlægningsudvalget
Samling: 2010-11 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 06-10-2010
1. behandlet / henvist til udvalg 12-10-2010
Betænkning afgivet 03-02-2011
2. behandlet/direkte til 3. behandling 08-02-2011
3. behandlet, vedtaget 10-02-2011
Ministerområde:
Miljøministeriet
Resumé:
Loven er en del af den samlede lovgivning til at gennemføre regeringens (Venstre og Det Konservative Folkeparti) aftale med Dansk Folkeparti fra juni 2009, "Grøn Vækst". Den har til formål at sikre, at et højt niveau af miljø-, natur- og klimabeskyttelse går hånd i hånd med en moderne og konkurrencedygtig landbrugs- og fødevareproduktion.

Desuden udmønter loven dele af "Grøn Vækst 2.0" fra april 2010, som er regeringens aftale med Dansk Folkeparti om en række initiativer, der forbedrer landbrugets og fødevaresektorens vækstvilkår. Loven reducerer ammoniakbelastning, specielt i forhold til påvirkningen af naturområderne fra nærliggende husdyrbrug.

Med loven fastsættes også skærpede krav til bl.a. den tilladte ammoniakbelastning fra nærliggende husdyrbrug af de kvælstoffølsomme naturtyper i Natura 2000-områder.
Afstemning:
Vedtaget 63 stemmer for forslaget (V, DF, KF, RV, UFG) 1 stemmer imod forslaget (LA) 45 stemmer hverken for eller imod forslaget (S, SF, EL)