L 108 Forslag til lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
(Kontrol af arbejdsgiverens indbetaling af uhævede feriepenge, videregivelse af oplysninger fra Feriekonto, afholdelse af ferie i en fritstillingsperiode, forældelsesregler m.v.).
Af: Beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V)
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Samling: 2010-11 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 12-01-2011
1. behandlet / henvist til udvalg 20-01-2011
Betænkning afgivet 02-03-2011
2. behandlet/henvist til udvalg 17-03-2011
Tillægsbetænkning afgivet 30-03-2011
3. behandlet, vedtaget 07-04-2011
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Med loven foretages en række ændringer på ferie- og feriepengeområdet. Bl.a. får feriefondene mulighed for at kontrollere arbejdsgivernes indbetaling af uhævede feriepenge, arbejdsgivernes mulighed for at anse ferie som afholdt i en fritstillingsperiode begrænses, og lønmodtagerne får i højere grad mulighed for at overføre den 5. ferieuge. Derudover får Feriekonto mulighed for at udveksle feriedata med en a-kasse eller kommunale og statslige myndigheder med henblik på kontrol. Denne mulighed er en del af forliget mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om en skærpet indsats over for socialt bedrageri. Loven trådte i kraft den 1. maj 2011.
Afstemning:
Vedtaget 107 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV, LA) 2 stemmer imod forslaget (EL) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget