Om forslag til vedtagelse

Fremsat:
04-03-2010
Forslag til vedtagelse:
Et flertal i Folketinget vedtog i 2009 selvstyreloven for Grønland, hvor det fastslås, at »det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse«, og at »Beslutning om Grønlands selvstændighed træffes af det grønlandske folk.« Folketinget mener, at Danmark bør have den samme opfattelse af folkeretten for folk over hele verden - også i forhold til Tibet, og at Tibets folk derfor har ret til selvbestemmelse. Hvorvidt Tibets folk ønsker at bruge deres selvbestemmelse til at blive et selvstændigt land eller til at få større selvbestemmelse i et fællesskab med Kina, må de selv beslutte.
Fremsat under: