§ 20-spørgsmål S 286 Om udenlandske lastbilchauffører.
Til: Justitsminister Brian Mikkelsen (KF)
Dato: 04-11-2009
Samling: 2009-10
Status: Besvaret, endeligt

Om § 20-spørgsmålet

Sagsgang:
Anmeldelse 04-11-2009
Endelig besvarelse 10-11-2009
Spørgsmålets ordlyd:
Vil ministeren tage initiativ til at undersøge, i hvor stort omfang udenlandske lastbilchauffører kører spirituskørsel i Danmark, og vil ministeren i forlængelse heraf sikre, at chaufførens nationalitet for fremtiden registreres centralt, når en lastbilchauffør anholdes for spirituskørsel?
Skriftlig begrundelse:
I en artikel på fagforbundet 3F's hjemmeside peges der på, at udenlandske lastbilchauffører er markant overrepræsenterede blandt de lastbilchauffører, som er blevet anholdt for spirituskørsel i 2009. Artiklens forfatter har ved hjælp af søgninger på søgetjenesten Infomedia fundet frem til 18 tilfælde, hvor udenlandske lastbilchauffører er blevet anholdt for spirituskørsel i 2009. Det tilsvarende tal for danske lastbilchauffører er 3. I artiklen giver miljøkonsulent i 3F's transportgruppe, Kjeld H. Jensen, udtryk for, at denne fordeling ikke kommer som en overraskelse for ham: »Det kommer ikke bag på mig. Faktisk troede jeg, der var flere tilfælde, for der er en anden kultur omkring det her blandt udenlandske lastbilchauffører«. Af artiklen fremgår det endvidere, at denne problematik er underbelyst statistisk, da politiet hverken registrerer køretøjstype eller førerens nationalitet i denne type sager. Den omtalte artikel kan ses her: http://forsiden.3f.dk/article/20091029/NYHEDER/910289999/2140/NYHEDER

Endeligt svar

Dokumentdato: 10-11-2009
Modtaget: 10-11-2009
Omdelt: 10-11-2009

Svar på spm. nr. S 286

Svar på spm. nr. S 286.doc
Html-version

§ 20-spørgsmål

Dokumentdato: 04-11-2009
Modtaget: 04-11-2009
Omdelt: 04-11-2009

Vil ministeren tage initiativ til at undersøge, i hvor stort omfang udenlandske lastbilchauffører kører spirituskørsel i Danmark, og vil ministeren i forlængelse heraf sikre, at chaufførens nationalitet for fremtiden registreres centralt, når en lastbilchauffør anholdes for spirituskørsel?

Vil ministeren tage initiativ til at undersøge, i hvor stort omfang udenlandske lastbilchauffører kører spirituskørsel i Danmark, og vil ministeren i forlængelse heraf sikre, at chaufførens nationalitet for fremtiden registreres centralt, når en lastbilchauffør anholdes for spirituskørsel?
Html-version