L 98 Forslag til lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig.
Af: Undervisningsminister Bertel Haarder (V)
Udvalg: Uddannelsesudvalget
Samling: 2009-10
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 18-12-2009
1. behandlet / henvist til udvalg 13-01-2010
Betænkning afgivet 02-03-2010
2. behandlet/direkte til 3. behandling 16-03-2010
3. behandlet, vedtaget 23-03-2010
Ministerområde:
Undervisningsministeriet
Resumé:
Loven indebærer en lovfæstelse af tilskudsordningerne for det danske mindretal i Sydslesvig på Undervisningsministeriets område.

Den danske stat har siden genforeningen i 1920 ydet tilskud til det danske mindretal i Sydslesvig. I 2009 udgjorde det samlede tilskud over 500 mio. kr. Størstedelen af tilskuddet ydes gennem Undervisningsministeriet til pædagogisk og kulturel virksomhed i Sydslesvig.

Loven indeholder bl.a. bestemmelser om formålet med tilskudsordningerne, om Sydslesvigudvalget, om tilskud og lån, om adgang til at iværksætte tilskudsmæssige sanktioner, om undervisningsministerens årlige rapport og om indhentelse af oplysninger hos tilskudsmodtagerne.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 111 stemmer.