L 24 Forslag til lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love.
(Grøn omlægning af bilbeskatningen - II).
Af: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2009-10
Status: Delt

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 07-10-2009
1. behandlet / henvist til udvalg 20-10-2009
Betænkning afgivet 11-12-2009
2. behandlet/henvist til udvalg 15-12-2009
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Lovforslaget var en genfremsættelse af lovforslag nr. L 205 fra folketingsåret 2008-09. Der henvises for omtale heraf til Folketingstidende 2008-09, tillæg A side 7523 og 7556, tillæg B side 1289 og tillæg C side 752. Lovforslaget blev genfremsat, fordi lovforslag nr. L 205 ved en fejl i Skatteministeriet ikke var notificeret rettidigt over for EU-Kommissionen i henhold til Europa-parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter. Ved 2. behandlingen blev lovforslaget delt i to lovforslag (L 24 A og L 24 B). Der henvises til omtalen under disse forslag.
Oprindeligt forslag: