L 20 Forslag til lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af spiritus m.m., lov om tobaksafgifter, lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. og forskellige andre love.
(Gennemførelse af EU-cirkulationsdirektiv).
Af: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2009-10
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 20-10-2009
1. behandlet / henvist til udvalg 30-10-2009
Betænkning afgivet 30-11-2009
2. behandlet/direkte til 3. behandling 08-12-2009
3. behandlet, vedtaget 18-12-2009
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Loven har til formål at gennemføre direktiv nr. 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 1992/12/EØF.

De danske punktafgifter af mineralolieprodukter (benzin, olie, diesel m.v.), alkoholholdige drikkevarer og tobak er omfattet af en EU-harmonisering, der bl.a. omfatter et generelt direktiv med de administrative regler for virksomheder, der fremstiller og forhandler afgiftspligtige varer, og for transporten eller cirkulationen af varer mellem virksomheder inden for EU, cirkulationsdirektivet.

Det hidtidige generelle direktiv 1992/12/EØF blev i 1992 gennemført i mineralolieafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven og øl- og vinafgiftsloven. Direktiv 1992/12/EØF afløses af det nye direktiv 2008/118/EF, der er gennemført i de nævnte afgiftslove.

Som den væsentligste nyskabelse i forhold til det hidtidige direktiv indeholder det nye direktiv regler for et obligatorisk elektronisk kontrolsystem for varetransport inden for EU.

Derudover indebærer det nye direktiv forskellige tekniske ændringer, der moderniserer og præciserer de administrative regler for virksomheder m.v.

Direktivet indeholder udførlige og tekniske regler for de administrative procedurer for transport af varer inden for EU. Loven giver skatteministeren bemyndigelse til at fastsætte de nærmere regler for disse procedurer i bekendtgørelser. Endvidere fastsættes i de fire love visse rammebestemmelser for varetransport inden for EU, herunder for begyndelse og ophør af en varetransport.

Ændringerne af afgiftslovgivningen indebærer endvidere redaktionelle og sproglige opdateringer af de gældende regler.

Loven trådte i kraft den 1. april 2010.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 102 stemmer.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0