L 194 Forslag til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love.
(Vurdering af uddannelsesparathed, pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. og afbureaukratisering m.v.).
Af: Undervisningsminister Tina Nedergaard (V)
Udvalg: Uddannelsesudvalget
Samling: 2009-10
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 26-03-2010
1. behandlet / henvist til udvalg 22-04-2010
Betænkning afgivet 25-05-2010
2. behandlet/henvist til udvalg 01-06-2010
Tillægsbetænkning afgivet 01-06-2010
3. behandlet, vedtaget 03-06-2010
Ministerområde:
Undervisningsministeriet
Resumé:
Formålet med loven er at få flere unge til at vælge, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Lovforslaget udmøntede dele af aftalen mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkepart og Det Radikale Venstre fra november 2009: "Flere unge i uddannelse og job".

Lovens hovedpunkter er følgende:
- Alle 15-17-årige skal følge deres uddannelsesplan.
- De unges uddannelsesparathed skal vurderes.
- Etablering af tilbud for 15-17-årige.
- Omprioritering og afbureaukratisering af vejledningsindsatsen.
- Etablering og øget anvendelse af e-vejledning.
- Strategi for fastholdelse af elever og studerende.
- Videreførelse og justering af hidtidige globaliseringsinitiativer.
- Udvikling og drift af system til samkøring af data.
- Kommunerne får større frihed til lokalt at tilrettelægge indsatsen og målrette den mod de unge med størst behov.
Afstemning:
Lovforslaget vedtoges med 109 stemmer (V, S, DF, SF, KF, RV, LA og Christian H. Hansen (UFG)) mod 2 (EL).