Dokumenter Samling 2009-10 lovforslag L 177 Forhandling (1. behandling)
L 177 Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og sundhedsloven samt om ophævelse af lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v.
(Afbureaukratisering på området for ældre, handicappede m.fl.).
Af: Socialminister Benedikte Kiær
Udvalg: Socialudvalget
Samling: 2009-10
Status: Stadfæstet

1. behandling

Fra referatet af Folketingets forhandlinger 19-04-2010
1. behandling
Referatstatus: Sat (Endelig)

Det næste punkt på dagsordenen er:

7) 1. behandling af lovforslag nr. L 177:

Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og sundhedsloven samt om ophævelse af lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v. (Afbureaukratisering på området for ældre, handicappede m.fl.).

Af socialministeren (Benedikte Kiær).

(Fremsættelse 24.03.2010).


16:17
Den fg. formand
Pernille Frahm (SF)

Forhandlingen er åbnet. Hr. Erling Bonnesen.

16:17
Ordfører
Erling Bonnesen (V)

Tak for det. For et halvt års tid siden fremlagde vi en plan med ca. 100 konkrete forslag til at aflaste medarbejdere i kommuner og regioner for administrative opgaver, så de bedre kunne koncentrere sig om kerneydelserne over for den enkelte borger. Med dette forslag bliver der nu sat handling bag ordene, og forslagets ni punkter er med til at luge ud i den bunke af regler, der gennem årene er vokset. Love og regler kan jo med tiden komme til at overlappe hinanden og samtidig blive så komplicerede, at det skaber forvirring og unødigt tidsforbrug hos medarbejderne. Samtidig kan det skabe forvirring også hos borgerne, som måske ikke ved eller ikke helt har overblik over, hvad man så kan forvente fra det offentlige. Med dette forslag forenkler vi reglerne og afskaffer unødigt papirnusseri.

Vi skal vise de offentligt ansatte tillid under ansvar, og der er ingen tvivl om, at det er ledere og ansatte i kommunerne, der bedst kan vurdere, hvordan de forskellige konkrete opgaver løses i den enkelte situation. Med denne forenkling af reglerne får de større frihed i deres daglige arbejde til at løse opgaverne på en fornuftig måde. Det er glædeligt, at vi nu kan tage de konkrete skridt til at give medarbejderne i kommunerne bedre rammer til at udføre deres arbejde. Det vil i sidste ende betyde, at der bliver frigjort ressourcer til mere borgernær service i kommunerne.

Venstre støtter forslaget.

16:18
Den fg. formand
Pernille Frahm (SF)

Der er et par korte bemærkninger. Den første er fra fru Anne Baastrup.