L 130 Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love.
(Et nyt patientklagesystem, mulighed for at klage over sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed, forenkling af regler om tilsynsforanstaltninger m.v.).
Udvalg: Sundhedsudvalget
Samling: 2009-10
Status: Stadfæstet

Lovforslag som fremsat

Fremsat: 03-03-2010

Fremsat: 03-03-2010

Fremsat den 3. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder)

20091_l130_som_fremsat.pdf
Html-version