L 116 Forslag til lov om ændring af lov om begravelse og ligbrænding og lov om folkekirkens økonomi.
(Samarbejde om krematoriedrift m.v.).
Af: Kirkeminister Birthe Rønn Hornbech (V)
Udvalg: Kirkeudvalget
Samling: 2009-10
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 28-01-2010
1. behandlet / henvist til udvalg 04-03-2010
Betænkning afgivet 21-04-2010
2. behandlet/direkte til 3. behandling 27-04-2010
3. behandlet, vedtaget 04-05-2010
Ministerområde:
Kirkeministeriet
Resumé:
Formålet med loven er at give mulighed for, at krematorieejere kan indgå samarbejde om krematoriedrift.

Baggrunden for lovforslaget var et ønske om at give nye muligheder for organisering og tilpasning af krematorievirksomheden i Danmark. Miljøstyrelsen havde udsendt et standardvilkår med krav om, at krematorieanlæg skulle forsynes med filtre, som rensede for kviksølv m.v., og som skulle etableres på alle krematorier inden den 1. januar 2011.

De samlede udgifter til filtre kan forventes at beløbe sig til minimum 140 mio. kr. ekskl. moms. Det vil betyde øgede omkostninger for krematorierne og dermed højere takster for borgerne. Loven giver derfor de enkelte krematorieejere mulighed for at indgå samarbejde om krematoriedrift, så de på frivillig basis kan indgå samarbejde og derved få mulighed for at effektivisere krematoriedriften.

Samarbejdet mellem krematorieejere om fælles krematorier skal i henhold til loven ske i interessentskabsform og med mulighed for, at også menighedsråd uden et krematorium kan deltage i samarbejdet.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 109 stemmer.