B 59 Forslag til folketingsbeslutning om dansk militært bidrag til NATO’s Operation Ocean Shield som led i den internationale indsats mod pirateri ud for Afrikas Horn.
Af: Udenrigsminister Per Stig Møller (KF)
Udvalg: Forsvarsudvalget
Samling: 2009-10
Status: Vedtaget

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 19-11-2009
1. behandlet/henvist til udvalg 26-11-2009
Betænkning afgivet 10-12-2009
2. behandlet/vedtaget 17-12-2009
Ministerområde:
Udenrigsministeriet
Resumé:
Med folketingsbeslutningen giver Folketinget sit samtykke til, at et dansk militært bidrag indsættes i NATO's Operation Ocean Shield som led i den internationale indsats mod pirateri ud for Afrikas Horn. Det danske bidrag ventes at skulle deltage i perioderne ultimo januar til medio marts 2010 og igen fra juli/august til november/december 2010.
Bidraget vil bestå af op til 180 personer. Primært et støtteskib af ABSALON-klassen inkl. helikopter og maritim indsatsenhed (militærpoliti, mineryddere og maritime specialstyrker) og et bidrag til operationens ledelse i form af en styrkechef og en stab med ca. 12 danske og seks internationale officerer stillet til rådighed af forskellige NATO-lande.
Afstemning:
Beslutningsforslaget enstemmigt vedtaget med 102 stemmer.