B 232 Forslag til folketingsbeslutning om en bæredygtig skovpolitik.
Udvalg: Miljø- og Planlægningsudvalget
Samling: 2009-10
Status: Bortfaldet

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 16-04-2010
1. behandlet/henvist til udvalg 01-06-2010
Ministerområde:
Miljøministeriet
Resumé:
Beslutningsforslaget pålagde regeringen at udforme en langsigtet og bæredygtig skovpolitik med konkrete mål og virkemidler. Formålet med en sådan skovpolitik var at øge andelen af skov i Danmark, sikre naturkvaliteten i skovene, forbedre biodiversiteten, sikre et optimalt bidrag fra skovene til klimaindsatsen, integrere natur- og driftshensyn og sikre rekreative muligheder for borgerne i skovene.