Retsudvalget 2009-10
REU Alm.del Bilag 347
Offentligt
806119_0001.png
Ministeren for sundhed og forebyggelse
Folketingets RetsudvalgChristiansborg1240 København K
Ad beretning om beslutningsforslag B 109 om piercingTil brug for opfølgning af Folketingets Retsudvalgs beretning af 18. september 2008overforslag til folketingsbeslutning om forbud mod piercing af børn og unge(B 109) har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en redegørelse af 19. januar 2010 vedrørendesmitterisici og omfanget af skader som følge af manglende hygiejne og dårlig fagkund-skab i forbindelse med piercing.Denne redegørelse fremsendes hermed til udvalgets orientering.Indenrigs- og Sundhedsministeriet har endvidere anmodet Udenrigsministeriet om viadanske ambassader at fremskaffe oplysninger om udvalgte landes lovgivning og erfa-ring på piercingområdet, og forventer snarest at kunne sende en redegørelse herom tiludvalget.Kopi af denne skrivelse samt redegørelsen fra Sundhedsstyrelsen er sendt til justitsmi-nisteren til orientering.
Slotsholmsgade 10-12DK-1216 København KTlf. +45 7226 9000Fax. +45 7226 9001E-mailsum@sum.dkHjemmesidewww.sum.dk
Dato: 1. marts 2010Sags nr.: 0903876Dok nr.: 184529
Med venlig hilsen
Betel Haarder
/Jane Vinther Brøndum