Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10
AMU Alm.del
Offentligt
788800_0001.png
Folketingets ArbejdsmarkedsudvalgChristiansborg1240 København K
BeskæftigelsesministerietVed Stranden 81061 København KT 72 20 50 00E bm@bm.dkwww.bm.dkCVR 10172748EAN 5798000398566
Arbejdsmarkedsudvalget har i brev af 4. januar 2010 stillet følgende spørgsmål nr.151 (AMU alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fraHans Skibby (DF).
21. januar 2010J.nr. 2010-0000908

Spørgsmål nr. 151:

” Vil ministeren oplyse et samlet skøn over antallet af EU-borgere, som i dag op-holder sig i Danmark og er i beskæftigelse på det danske arbejdsmarked eller ermeldt arbejdssøgende i Danmark?

Endeligt svar:

Det kan oplyses, at der ultimo oktober 2009 var godt 24.600 borgere fra EU-lande,der havde lønnet beskæftigelse i Danmark.Oplysningerne bygger på de samme opgørelsesmetoder, kilder og definitioner sombesvarelsen af spørgsmål 150. Der henvises derfor hertil.Det fremgår af oplysninger hos Danmarks Statistik, at der i 3. kvartal 2009 var2.759 fuldtidsledige i Danmark fra EU-landene.
Venlig hilsen
Inger Støjberg