Retsudvalget 2009-10
REU Alm.del
Offentligt
764619_0001.png
764619_0002.png
FolketingetRetsudvalgetChristiansborg1240 København K
Dato:Kontor:Sagsnr.:Dok.:
27. november 2009Civil- og Politiafde-lingen2009-150-1446JEE42183
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 142 (Alm. del), som Folke-tingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 16. november 2009.Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).
Brian Mikkelsen/Johan Legarth
Slotsholmsgade 101216 København K.Telefon 7226 8400Telefax 3393 3510www.justitsministeriet.dkjm@jm.dk

Spørgsmål nr. 142 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Ministeren bedes oplyse, på hvilken dato i 1998 PET gen-nemførte den makulering af materiale vedrørende SAP, somer omtalt i PET-kommissionens redegørelse bind 12, side188, note 508, samt hvem som gennemførte makuleringen?”

Svar:

Makuleringen af det i spørgsmålet omhandlede materiale fandt sted somled i en generel revision af efterretningstjenestens sager på det politiskeområde, som blev iværksat i efteråret 1996.Ifølge Politiets Efterretningstjeneste blev organisationssagen vedrørendeSAP revideret i perioden fra januar til juni 1997, i hvilken forbindelsemateriale, som ikke vurderedes at være af historisk interesse, blev maku-leret, og registreringer vedrørende organisationen blev slettet.
2