L 88 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.
(Dækning af skader forvoldt ved terror m.v.).
Af: Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V)
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Samling: 2008-09
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 10-12-2008
1. behandlet / henvist til udvalg 27-01-2009
Betænkning afgivet 26-02-2009
Ændringsforslag uden for betænkning afgivet 05-03-2009
2. behandlet/direkte til 3. behandling 10-03-2009
3. behandlet, vedtaget 12-03-2009
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Loven indfører en terrorforsikringsordning, der skal sikre borgere og virksomheder i tilfælde af større terrorangreb. Loven indeholder en sikring efter arbejdsskadesikringsloven ved skader som følge af terrorhandlinger. Loven indebærer, at alle personer, der rammes af en terrorhandling, mens de er på arbejde, er sikret efter arbejdsskadesikringsloven, uanset om der er sammenhæng mellem arbejdet og terrorhandlingen. Det er staten, der betaler alle udgifter efter loven. Selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller er ligeledes sikret efter arbejdsskadesikringsloven, hvis de har tegnet forsikring m.v. efter loven.
Lovforslaget var en udmøntning af regeringsgrundlaget fra 2007, og spørgsmålet havde desuden været overvejet i en arbejdsgruppe med deltagelse af arbejdsmarkedets parter m.fl., og lovforslaget var således også en udmøntning af anbefalingerne fra denne arbejdsgruppe.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 110 stemmer.