L 64 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven.
(Udenlandske firmabiler og leasede biler).
Af: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2008-09
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 13-11-2008
1. behandlet / henvist til udvalg 20-11-2008
Betænkning afgivet 03-12-2008
2. behandlet/direkte til 3. behandling 11-12-2008
3. behandlet, vedtaget 18-12-2008
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Loven har til formål at sikre, at registreringsafgiftslovens bestemmelser vedrørende betaling af den forholdsmæssige registreringsafgift er i overensstemmelse med EU-retten, herunder at sikre en ligestilling mellem indenlandske leasingselskaber og udenlandske leasingselskaber, der leaser til det danske marked.
Registreringsafgiftslovens § 3 a (udenlandske firmabiler) og § 3 b (leasede biler i udlandet) var undtagelser til registreringsafgiftslovens udgangspunkt, hvorefter den fulde registreringsafgift skulle betales i forbindelse med køretøjets første registrering i Danmark. Bestemmelserne gav under visse betingelser mulighed for at betale en forholdsmæssig registreringsafgift i stedet for den fulde registreringsafgift. Med loven ændres beregningen af den forholdsmæssige registreringsafgift i begge bestemmelser.
Med loven indføres der endvidere en mulighed for at få en endelig vurdering af køretøjets værditab sammenholdt med den betalte afgift, når køretøjet ikke længere er omfattet af de to ordninger med hensyn til betaling af en forholdsmæssig registreringsafgift. For meget betalt afgift vil blive tilbagebetalt og modsat vil for lidt blive opkrævet.
Registreringsafgiftslovens § 3 b havde hidtil alene omfattet udenlandske leasingselskaber. Efter loven får indenlandske leasingselskaber også mulighed for at anvende bestemmelsen og betale den forholdsmæssige registreringsafgift.
Endelig ændres hæftelsesbestemmelsen i registreringsafgiftslovens § 3 b, således at det fremover alene er leasingselskabet, der hæfter for afgiften.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 108 stemmer (V, S, DF, SF, KF, RV, LA og SIU) mod 2 (EL).