L 36 Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere.
(Gennemførelse af anbefalingen fra udredningsarbejdet om Lavalafgørelsen og forlængelse af revisionsfrist).
Af: Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V)
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Samling: 2008-09
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 22-10-2008
1. behandlet / henvist til udvalg 31-10-2008
Betænkning afgivet 03-12-2008
2. behandlet/henvist til udvalg 09-12-2008
Tillægsbetænkning afgivet 17-12-2008
3. behandlet, vedtaget 18-12-2008
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Med loven indføres der en ny paragraf i udstationeringsloven, der fastslår retten til at anvende kollektive kampskridt (strejke m.v.) over for udenlandske arbejdsgivere på samme måde som over for danske arbejdsgivere for at sikre de udstationerede lønmodtagere en overenskomstmæssig minimumsløn.
Lovforslaget var en udmøntning af det udredningsarbejde, som regeringen igangsatte i forlængelse af EF-Domstolens afgørelse i den såkaldte Lavalsag, og den trådte i kraft den 1. januar 2009.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 89 stemmer (V, S, SF, KF, RV og LA) mod 19 (DF og EL).