L 185 Forslag til lov om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiviteringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse.
(Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.).
Af: Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V)
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Samling: 2008-09
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 31-03-2009
1. behandlet / henvist til udvalg 22-04-2009
Betænkning afgivet 20-05-2009
2. behandlet/henvist til udvalg 26-05-2009
Tillægsbetænkning afgivet 27-05-2009
3. behandlet, vedtaget 29-05-2009
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Loven er en del af den samlede udmøntning af aftalen om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem, som blev indgået mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance i forbindelse med finanslovaftalen for 2009.
Lovforslaget skulle ses i sammenhæng med det samtidig fremsatte L 184.
Det fremtidige beskæftigelsessystem indrettes som et enstrenget kommunalt system med en stærk statslig styring, der sikrer en sammenhængende national beskæftigelsesindsats. Som tidligere vil der være et statsligt niveau med en central myndighed og fire regionale enheder, som varetager overvågning og styring af det lokale niveau. Lokalt vil der være én indgang i de kommunale jobcentre. Kommunerne overtager udgifterne til aktivering af forsikrede ledige, og de ledige bevarer deres gældende rettigheder og pligter. Kommunen overtager det statslige personale, og i loven reguleres personalets rettigheder og pligter i forbindelse med overgangen. Arbejdsmarkedets parter inddrages som hidtil via Beskæftigelsesrådet og de regionale og lokale beskæftigelsesråd.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 62 stemmer (V, DF, KF og LA) mod 50 (S, SF, RV og EL).
Sambehandlet med: