L 183 Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark.
(Afbureaukratisering af reglerne om aktivering af unge, sanktionsreglerne for kontant- og starthjælpsmodtagere og målretning af aktiveringsindsatsen m.v.).
Af: Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V)
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Samling: 2008-09
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 31-03-2009
1. behandlet / henvist til udvalg 22-04-2009
Betænkning afgivet 20-05-2009
2. behandlet/henvist til udvalg 26-05-2009
Tillægsbetænkning afgivet 27-05-2009
3. behandlet, vedtaget 28-05-2009
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Ved loven udmøntes en aftale indgået mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og De Radikale om
- afbureaukratisering vedrørende forenkling af reglerne om aktivering af unge,
- sanktioner for kontant- og starthjælpsmodtagere og
- forenkling af sagsbehandlingen i forbindelse med jobcentrenes modtagelse af borgerne.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 91 stemmer ( V, S, DF, KF, RV og LA) mod 2 (EL); 17 (SF og Jørgen Poulsen (RV)) stemte hverken for eller imod