L 109 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik.
(Ændring af 300-timers-reglen for ægtepar).
Af: Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V)
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Samling: 2008-09
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 28-01-2009
1. behandlet / henvist til udvalg 26-02-2009
Betænkning afgivet 29-04-2009
2. behandlet/direkte til 3. behandling 12-05-2009
3. behandlet, vedtaget 14-05-2009
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Loven medfører, at den såkaldte 300-timers-regel ændres til en 450-timers-regel, således at begge ægtefæller i et kontanthjælpsægtepar fremover skal opfylde et krav om 450 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for 24 måneder for ikke at miste den ene kontanthjælp. Samtidig skal reglen fremover også omfatte ægtepar, hvor den ene ægtefælle er i ordinært ustøttet arbejde, og hvor den anden modtager kontanthjælp svarende til den oprindelige intention med reglen. Det betyder, at ægtefællen på kontanthjælp fremover skal opfylde 450-timers-kravet for ikke at miste kontanthjælpen.
Lovforslaget var en udmøntning af den aftale, som regeringen den 22. september 2008 indgik med Dansk Folkeparti om håndtering af EU-retten om fri bevægelighed efter EF-Domstolens afgørelse i Metocksagen.
Loven trådte i kraft den 1. juli 2009 med en overgangsordning, som indebærer, at den berørte målgruppe først skal opfylde kravet om 450 timers arbejde fra den 1. juli 2011.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 66 stemmer (V, DF, KF, RV og LA) mod 46 (S, SF og EL).