L 31 B Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove. (Diverse EU-tilpasninger af skattelovgivningen m.v.).
Af: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2007-08 (2. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
2. behandlet/henvist til udvalg 17-04-2008
Tillægsbetænkning afgivet 23-04-2008
3. behandlet, vedtaget 29-04-2008
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Loven indeholder diverse EU-tilpasninger af skattelovgivningen. Der indføres bl.a. regler om, at velgørende foreninger, som er godkendt i andre EU/EØS-lande, kan modtage gaver og løbende ydelser efter de samme regler, som gælder for danske velgørende foreninger. Endvidere nedsættes beskatningen af udbyttebetalinger m.v. til modtagere i udlandet, således at beskatningen ikke er højere, end hvis betalingen var til en modtager i Danmark. Som det sidste punkt ændres indkomstreguleringen for pensionisters nedslag i ejendomsværdiskatten, således at også udbytter af udenlandske aktier kan fragå i indkomstgrundlaget.
Endelig indeholder loven en række elementer, som har til formål at opnå en mere hensigtsmæssig indretning af skattereglerne. Det drejer sig bl.a. om indførelse af en regel om, at en udenlandsk lønmodtager, som er socialt sikret i et andet EU/EØS-land, kan få fradrag for udenlandske arbejdsgiverafgifter ved dansk beskatning. Reglen vil f.eks. få betydning for en lønmodtager med bopæl i Sverige og hovedbeskæftigelse i Danmark samt bibeskæftigelse i Sverige. Endvidere indføres lagerbeskatning af køberetter til fast ejendom, ligesom loven indeholder en række mindre justeringer i beskatningen af investeringsforeninger.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 108 stemmer (V, S, DF, SF, KF RV og NY) mod 2 (EL).
Delt i:

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0