B 33 Forslag til folketingsbeslutning om dansk deltagelse med sømilitært bidrag til styrkelse af den maritime sikkerhed ved Afrikas Horn.
Af: Udenrigsminister Per Stig Møller (KF)
Udvalg: Forsvarsudvalget
Samling: 2007-08 (2. samling)
Status: Vedtaget

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 15-01-2008
1. behandlet/henvist til udvalg 17-01-2008
Betænkning afgivet 22-01-2008
2. behandlet/vedtaget 24-01-2008
Ministerområde:
Udenrigsministeriet
Resumé:
Med folketingsbeslutningen meddeler Folketinget sit samtykke til, at et dansk sømilitært bidrag indsættes i Task Force 150 med henblik på at bidrage til at styrke den maritime sikkerhed ved Afrikas Horn.
Afstemning:
Beslutningsforslaget vedtaget med 103 stemmer (V, S, DF, SF, KF, RV, NY og Pia Christmas-Møller (UFG)) mod 2 (EL); 1 (Torben Lund (SF)) stemte hverken for eller imod.