B 32 Forslag til folketingsbeslutning om dansk sømilitært bidrag til ledsagelse af skibe med nødhjælp til Somalia chartret af FN’s Verdensfødevareprogram.
Af: Udenrigsminister Per Stig Møller (KF)
Udvalg: Forsvarsudvalget
Samling: 2007-08 (2. samling)
Status: Vedtaget

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 15-01-2008
1. behandlet/henvist til udvalg 17-01-2008
Betænkning afgivet 22-01-2008
2. behandlet/vedtaget 24-01-2008
Ministerområde:
Udenrigsministeriet
Resumé:
Med folketingsbeslutningen meddeler Folketinget sit samtykke til, at et dansk sømilitært bidrag stilles til rådighed for at ledsage skibe med nødhjælp til Somalia i farvandet omkring Afrikas Horn.
Afstemning:
Beslutningsforslaget enstemmigt vedtaget med 106 stemmer.