L 134 Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser som følge af forældreansvarsloven.
(Behandling af retssager om forældremyndighed og tvangsfuldbyrdelse).
Af: Familie- og forbrugerminister Carina Christensen (KF)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2006-07
Status: Stadfæstet

Sidehenvisninger

Titel Dato Folketingstidende Side
Fremsættelse 31-01-2007 Tillæg A 4543
Forslag som fremsat 31-01-2007 Tillæg A 4511
1. behandling 20-02-2007 FF 3998
Betænkning 26-04-2007 Tillæg B 927
2. behandling 08-05-2007 FF 6570
3. behandling 10-05-2007 FF 6730
Lovforslag som vedtaget 10-05-2007 Tillæg C 613