L 134 Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser som følge af forældreansvarsloven.
(Behandling af retssager om forældremyndighed og tvangsfuldbyrdelse).
Af: Familie- og forbrugerminister Carina Christensen (KF)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2006-07
Status: Stadfæstet

Ordførere

Navn Parti Kontakt
Inger Støjberg V
Ministertlf:
+45 6198 4000
E-mail:
Lissa Mathiasen (udpeget af S) S
Martin Henriksen DF
Tlf:
+45 3337 5129
Lone Dybkjær RV
Per Ørum Jørgensen KF
Anne Baastrup SF
Frank Aaen (udpeget af EL) EL