L 134 Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser som følge af forældreansvarsloven.
(Behandling af retssager om forældremyndighed og tvangsfuldbyrdelse).
Af: Familie- og forbrugerminister Carina Christensen (KF)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2006-07
Status: Stadfæstet

Lovforslag som optrykt efter 2. behandling

Optrykt: 08-05-2007

Optrykt: 08-05-2007

Lovforslag efter 2. behandling

20061_l134_efter_2behandling (html)