Dokumenter Samling 2006-07 lovforslag L 133 Forhandling (3. behandling)
L 133 Forslag til forældreansvarslov.
Af: Familie- og forbrugerminister Carina Christensen (KF)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2006-07
Status: Stadfæstet

3. behandling

Den næste sag på dagsordenen var:
8) Tredje behandling af lovforslag nr. L 133:
Forslag til forældreansvarslov. Af familie- og forbrugerministeren (Carina Christensen). (Fremsat 31/1 2007. Første behandling 20/2 2007. Betænkning 26/4 2007. Anden behandling 8/5 2007).

Der var ikke stillet ændringsforslag.

Lovforslaget sattes til forhandling.

Ingen bad om ordet.

Afstemning

Lovforslaget vedtoges enstemmigt med 106 stemmer.

ANDEN NÆSTFORMAND
Poul Nødgaard

Lovforslaget vil nu blive sendt til statsministeren.

Den næste sag på dagsordenen var:
8) Tredje behandling af lovforslag nr. L 133:
Forslag til forældreansvarslov. Af familie- og forbrugerministeren (Carina Christensen). (Fremsat 31/1 2007. Første behandling 20/2 2007. Betænkning 26/4 2007. Anden behandling 8/5 2007).

Der var ikke stillet ændringsforslag.

Lovforslaget sattes til forhandling.

Ingen bad om ordet.

Afstemning

Lovforslaget vedtoges enstemmigt med 106 stemmer.

ANDEN NÆSTFORMAND
Poul Nødgaard

Lovforslaget vil nu blive sendt til statsministeren.

ANDEN NÆSTFORMAND
Poul Nødgaard