L 110 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven og andre skattelove.
(Skattefri omstrukturering af selskaber og justering af sambeskatningsreglerne m.v.).
Af: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2006-07
Status: Delt

Spørgsmål

67 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
L 110 - spørgsmål 1 Spm. om kommentar til henvendelse af 24/1-07 fra Revitax, til skatteministeren
Svar på spm. 1 fra SAU.DOC
Html-version
L 110 - spørgsmål 2 Spm. om hvilke regler (hvorledes) vil et sådant salg uden nogen nævneværdig skattepligtig avance kunne gennemføres m.v.?
Svar på spm. 2-8 fra SAU.DOC
Html-version
L 110 - spørgsmål 3 Spm. om, I bemærkningerne til lovforslaget anføres det på side 12, spalte 2 for neden ”Derfor foreslås det, at skattefriheden for omstruktureringer fortabes, hvis der udloddes for store udbytter fra det modtagne selskab,….”. Hvad forstås der ved ”for store udbytter”?, til skatteministeren
Svar på spm. 2-8 fra SAU.DOC
Html-version
L 110 - spørgsmål 4 Spm. om, I bemærkningerne til lovforslaget anføres det på side 14, spalte 2 at ”Det enkelte sambeskattede selskab hæfter kun for den del af skatten m.v., som vedrører indkomsten i det pågældende selskab m.v., til skatteministeren
Svar på spm. 2-8 fra SAU.DOC
Html-version
L 110 - spørgsmål 5 Spm. om, I bemærkningerne til lovforslaget anføres det på side 15, spalte 1 for oven, at ”I det gældende regelsæt vil den ”opmærksomme” skatteyder ofte kunne undgå at blive beskattet af tilskud fra en anden koncern, eksempelvis ved at foretage en kapitalforhøjelse med tegning af aktier til overkurs”. Betyder det, at der ikke sker beskatning hvis selskab A (ejet af person X) køber aktier til overkurs af selskab B (ejet af person Y), altså når der reelt overføres tilskud fra person Y til person X?, til skatteministeren
Svar på spm. 2-8 fra SAU.DOC
Html-version
L 110 - spørgsmål 6 Spm. om, I bemærkningerne til lovforslaget anføres det på side 17, spalte 2 for oven, at ”Det foreslås derfor, at der i disse tilfælde gives selskaberne mulighed for at få henført acontoskat, der er betalt inden koncernetableringen, til den tilsvarende indkomstperiode”. Hvorfor gøres dette ikke til en fast regel, der gælder i alle tilfælde?, til skatteministeren
Svar på spm. 2-8 fra SAU.DOC
Html-version
L 110 - spørgsmål 7 Spm. om, I bemærkningerne til lovforslaget anføres det på side 17, spalte 2 for neden, at koncerndefinitionen kan ske efter årsregnskabslovens regler eller efter internationale regnskabsstandarder og at definitionerne ikke er helt identiske m.v., til skatteministeren
Svar på spm. 2-8 fra SAU.DOC
Html-version
L 110 - spørgsmål 8 Spm. om, I bemærkningerne til lovforslaget anføres det på side 18, spalte 1 og 2, at lovforslaget indebærer en mulighed for at bortse fra underskud i fast driftssted i Danmark. Ministeren anmodes om at fremkomme m.v., til skatteministeren
Svar på spm. 2-8 fra SAU.DOC
Html-version
L 110 - spørgsmål 9 Spm. om, såfremt lovforslaget gennemføres og der dermed indføres objektivering af reglerne for skattefri omstrukturering, vil der være behov for kontrol af, at vilkårene herfor er opfyldt m.v., til skatteministeren
Indskannet 22/2-07, 2 sider
Html-version
L 110 - spørgsmål 10 Spm. om ministeren vil medvirke til at opdele lovforslaget i en del, der lukker huller og en del, der vedrører skattefri omlægning, til skatteministeren
Svar på spm 10 og 11 fra SAU.DOC
Html-version
L 110 - spørgsmål 11 Spm. om at beskrive de skattehuller, der lukkes med lovforslaget, til skatteministeren
Svar på spm 10 og 11 fra SAU.DOC
Html-version
L 110 - spørgsmål 12 Spm. om at bekræfte, at det med de foreslåede ændringer af reglerne for skattefri omstruktureringer fortsat vil være muligt at bede om forhåndsgodkendelse af omstruktureringer, til skatteministeren
Svarpspm.121416og18-22fraSAU.DOC
Html-version
L 110 - spørgsmål 13 Spm. om at redegøre for, i hvor stor en andel af de samlede antal skattefri omstruktureringer og hvor stort en antal sager det forventes, at skatteyderen fortsat vil bede skattemyndighederne om tilladelse til den pågældende transaktion, til skatteministeren
svar 13 omstrukturering 200207 rev.doc
Html-version
L 110 - spørgsmål 14 Spm. om ministeren enig i, at der for mange skatteydere vil være en tilskyndelse til at søge om tilladelse til en skattefri omstrukturering, så der undgås de stramme vilkår, der følger med den tilladelses frie omstrukturering, til skatteministeren
Svarpspm.121416og18-22fraSAU.DOC
Html-version
L 110 - spørgsmål 15 Spm. om at redegøre for, hvor mange ressourcer det er påtænkt at tilføre eller omprioritere indenfor SKAT til at administrere et dobbeltsystem, hvor der både gives tilladelser til skattefri omstruktureringer og efterfølgende skal kontrolleres efter de objektiverede regler, til skatteministeren
svar 13 omstrukturering 200207 rev.doc
Html-version
L 110 - spørgsmål 16 Spm. om ministeren kan bekræfte, at der ved omstruktureringer, der gennemføres efter reglerne uden tilladelse, efterfølgende kan søges om tilladelse, hvis der efterfølgende indtræffer uforudsete begivenheder, hvor beskatningen efter reglerne om tilladelse var mere gunstig, til skatteministeren
Svarpspm.121416og18-22fraSAU.DOC
Html-version
L 110 - spørgsmål 17 Spm. om ministeren er enig i, at det er en forudsætning for en effektiv kontrol af en række af lovforslagets bestemmelser, at skattemyndighederne har registreringer af skatteydernes beholdninger og transaktioner med unoterede aktier, til skatteministeren
svar 13 omstrukturering 200207 rev.doc
Html-version
L 110 - spørgsmål 18 Spm. om, hvad er ministerens holdning til etablering af et register over unoterede aktier, jf. betænkning 1392 om aktieavancebeskatningsloven, side 24, til skatteministeren
Svarpspm.121416og18-22fraSAU.DOC
Html-version
L 110 - spørgsmål 19 Spm. om at redegøre for, i hvilke tilfælde de foreslåede justeringer af sambeskatningsreglerne vil give skatteydere fordele med tilbagevirkende kraft, til skatteministeren
Svarpspm.121416og18-22fraSAU.DOC
Html-version
L 110 - spørgsmål 20 Spm. om at redegøre for, hvilke fordele indførelsen af de nye sambeskatningsregler i 2005 har haft for f.eks. kapitalfondes opkøb af selskaber, til skatteministeren
Svarpspm.121416og18-22fraSAU.DOC
Html-version
L 110 - spørgsmål 21 Spm. om at redegøre for sine overvejelser om at indføre en egentlig sambeskatningsselvangivelse, til skatteministeren
Svarpspm.121416og18-22fraSAU.DOC
Html-version
L 110 - spørgsmål 22 Spm. om at bekræfte, at der fortsat er mulighed for at omgå treårsreglen for selskaber, f.eks. ved indgåelse af optionslignende aftaler om overdragelse af aktier, til skatteministeren
Svarpspm.121416og18-22fraSAU.DOC
Html-version
L 110 - spørgsmål 23 Spm. om nærmere at oplyse hjemlen til ny § 31D, samt hvad der er gældende praksis, til skatteministeren
Svarpspm.23-3941-47og51-54fraSAU.DOC
Html-version
L 110 - spørgsmål 24 Spm. om ministeren kan bekræfte, at der skal ske beskatning af S i følgende tilfælde, jf. bemærkningerne til § 1, nr. 29, indsættelse af en ny § 31D i selskabsskatteloven, side 45, 2. spalte nederst, til skatteministeren
Svarpspm.23-3941-47og51-54fraSAU.DOC
Html-version
L 110 - spørgsmål 25 Spm. om at oplyse, om et dansk selskab A, der ejes af det amerikanske børsnoterede selskab USA Inc, og har modtaget et skattefrit tilskud, er omfattet af selskabsskattelovens § 31D, til skatteministeren
Svarpspm.23-3941-47og51-54fraSAU.DOC
Html-version
67 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0