B 24 Forslag til folketingsbeslutning om undersøgelse af CIA-flys aktiviteter på dansk, grønlandsk og færøsk territorium m.v.
Udvalg: Udvalget for Forretningsordenen
Samling: 2006-07
Status: Forkastet

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 03-11-2006
1. behandlet/henvist til udvalg 01-02-2007
Betænkning afgivet 09-05-2007
2. behandlet/forkastet 25-05-2007
Ministerområde:
Udenrigsministeriet
Resumé:
Med beslutningsforslaget blev det foreslået, at regeringen skulle pålægges at nedsætte en undersøgelseskommission til belysning af fremmede staters og deres efterretningstjenesters aktiviteter på dansk, grønlandsk og færøsk territorium samt sikre, at disse territorier ikke blev bruget af CIA til ulovlige transporter m.v.
Afstemning:
Beslutningsforslaget forkastet, idet 47 (S, RV, SF, EL og IA) stemte for, 59 (V, DF og KF) imod.