V 66 Forslag til vedt. af V, S og KF
Samling: 2005-06
Status: Vedtaget

Om forslag til vedtagelse

Fremsat:
02-05-2006
Forslag til vedtagelse:
Folketinget konstaterer, - at forhandlingerne med Tyrkiet om medlemskab af Den Europæiske Union er indledt, - at grundlaget er Københavnskriterierne og en opstrammet og forsvarlig forhandlingsramme, som fastlagt af Rådet for Den Europæiske Union på mødet den 3. oktober 2005, - at målsætningen er tyrkisk medlemskab af EU, men at forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på forhånd og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer (absorptionskapacitet). Folketinget opfordrer regeringen til fortsat at medvirke til at sikre en stram og forsvarlig forhandlingsproces med Tyrkiet.
Afstemning:
V 66 vedtaget med 94 stemmer (V, S, KF, RV og SF) mod 19 (DF og EL). V 65 og V 67 var dermed bortfaldet.
Fremsat under: