L 217 Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love.
(Styrkelse af indsatsen for at bekæmpe terrorisme m.v.).
Af: Justitsminister Lene Espersen (KF)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2005-06
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 31-03-2006
1. behandlet / henvist til udvalg 18-04-2006
Betænkning afgivet 30-05-2006
2. behandlet/direkte til 3. behandling 31-05-2006
3. behandlet, vedtaget 02-06-2006
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Loven har til formål at gennemføre de dele af regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse, der vedrører lovændringer på Justitsministeriets område. Loven indeholder en række initiativer, der skal forbedre politiets muligheder for at forebygge, efterforske og bekæmpe terrorhandlinger. Det er bl.a. følgende forslag:
- Politiets Efterretningstjeneste får lettere ved at indhente oplysninger fra andre forvaltningsmyndigheder.
- Proceduren for at indhente retskendelse til indgreb om telefonaflytning og teleoplysning forenkles.
- Politiet får hjemmel til at henstille til offentlige myndigheder og private, at deres muligheder for at foretage tv-overvågning udnyttes.
- Politiets Efterretningstjeneste får en hurtigere og mere effektiv adgang til standardmæssige oplysninger om flypassagerer.
- Der indføres nye straffelovsbestemmelser om hvervning og oplæring til at begå terrorhandlinger.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 91 stemmer (V, S, DF og KF) mod 26 (RV, SF, EL, Birthe Rønn Hornbech (V), Britta Schall Holberg (V), Leif Mikkelsen (V), Marion Pedersen (V) og Lissa Mathiasen (S)).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0