L 87 Forslag til lov om ændring af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter.
(Videre adgang til udførelse af kliniske forsøg med lægemidler på inhabile forsøgspersoner m.v.).
Af: Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V)
Udvalg: Sundhedsudvalget
Samling: 2005-06
Status: Stadfæstet

Tidsplan

Fremsat 30-11-2005
1. behandlet / henvist til udvalg 24-01-2006
Deputation 22-02-2006
Betænkning afgivet 15-03-2006
2. behandlet/direkte til 3. behandling 21-03-2006
3. behandlet, vedtaget 28-03-2006