L 87 Forslag til lov om ændring af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter.
(Videre adgang til udførelse af kliniske forsøg med lægemidler på inhabile forsøgspersoner m.v.).
Af: Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V)
Udvalg: Sundhedsudvalget
Samling: 2005-06
Status: Stadfæstet

Spørgsmål

20 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
L 87 - spørgsmål 1 Spm. om kommentar til henvendelse af 15/12-05 fra Lægemiddelindustriforeningen, til indenrigs- og sundhedsministeren
Følgebrev-L 87, spm. 1.doc
Html-version
spm. 1.doc
Html-version
Spm. om kommentar til henvendelse af 15/12-05 fra Lægemiddel Industri Foreningen
Html-version
L 87 - spørgsmål 2 Spm. om det er korrekt, at flere EU-lande har fortolket direktivet således, at lægemiddelforsøg kan påbegyndes ved akut livstruende tilstande uden samtykke, til indenrigs- og sundhedsministeren
følgebrev sp. 2-8 L 87.pdf
Html-version
besvar 2 L 87.pdf
Html-version
bilag 2 L 87.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 3 Spm. om uddybning af ministerens forslag om udvidelse af direktivets adgang til at forske med lægemidler i akutte situationer med efterfølgende samtykke, til indenrigs- og sundhedsministeren
følgebrev sp. 2-8 L 87.pdf
Html-version
besvar 3 L 87.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 4 Spm. om hensynet til forsøgspersonen, til indenrigs- og sundhedsministeren
følgebrev sp. 2-8 L 87.pdf
Html-version
besvar 4 L 87.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 5 Spm. om der forekommer tilfælde, hvor hensynet til forsøgspersonen ikke har forrang, til indenrigs- og sundhedsministeren
følgebrev sp. 2-8 L 87.pdf
Html-version
besvar 5 L 87.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 6 Spm. om hvor ofte der hidtil er sket, at hensynet til forsøgspersonen ikke har fået forrang, til indenrigs- og sundhedsministeren
følgebrev sp. 2-8 L 87.pdf
Html-version
besvar 6 L 87.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 7 Spm. om hvilken typer forskningsforsøg, som ville kunne godkendes i dag, men som med lovforslaget ikke fremover vil kunne godkendes, fordi hensynet til forsøgspersonen får entydigt forrang, til indenrigs- og sundhedsministeren
følgebrev sp. 2-8 L 87.pdf
Html-version
besvar 7 L 87.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 8 Spm. om, hvor meget adgangen til at forske på inhabile forsøgspersoner lempes, til indenrigs- og sundhedsministeren
følgebrev sp. 2-8 L 87.pdf
Html-version
besvar 8 L 87.pdf
Html-version
bilag 8 L 87.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 9 Spm. om ministerens holdning til at kun personer, der på forhånd har givet positiv tilsagn, kan inddrages under forsøgsordningen, til indenrigs- og sundhedsministeren
følgebrev sp 9-13 L 87.pdf
Html-version
besvar 9 L 87.pdf
Html-version
Spm. om ministerens holdning til at kun personer, der på forhånd har givet positiv tilsagn, kan inddrages under forsøgsordningen, til indenrigs- og sundhedsministeren
Html-version
L 87 - spørgsmål 10 Spm. om hvor lang tid, der maksimalt må gå fra forsørgsværgen tilkaldes, til behandlingen finder sted, til indenrigs- og sundhedsministeren
følgebrev sp 9-13 L 87.pdf
Html-version
besvar 10 L 87.pdf
Html-version
Spm. om hvor lang tid, der maksimalt må gå fra forsørgsværgen tilkaldes, til behandlingen finder sted, til indenrigs- og sundhedsministeren
Html-version
L 87 - spørgsmål 11 Spm. om begrundelsen for, at forsøgsværgen foreslås at være to læger, til indenrigs- og sundhedsministeren
følgebrev sp 9-13 L 87.pdf
Html-version
besvar 11 L 87.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 12 Spm. om, hvilke patientgrupper lovforslaget er tiltænkt at omfatte, til indenrigs- og sundhedsministeren
følgebrev sp 9-13 L 87.pdf
Html-version
besvar 12 L 87.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 13 Spm. om ministeren vil stille ændringsforslag om fravalgsordning, til indenrigs- og sundhedsministeren
følgebrev sp 9-13 L 87.pdf
Html-version
besvar 13 L 87.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 14 Spm. om kommentar til henvendelse af 7/2-06 fra Lægemiddelindustriforeningen, til indenrigs- og sundhedsministeren
følgebrev 14 (L87).pdf
Html-version
besvar 14 L 87.pdf
Html-version
Spm. om kommentar til henvendelse af 7/2-06 fra Lægemiddelindustriforeningen, til indenrigs- og sundhedsministeren
Html-version
L 87 - spørgsmål 15 Spm. om kommentar til henvendelse af 13/2-06 fra Den Centrale Videnskabsetiske Komité, til indenrigs- og sundhedsministeren
Følgebrev-spm. 15.pdf
Html-version
Spm. 15.pdf
Html-version
Spm. om kommentar til henvendelse af 13/2-06 fra Den Centrale Videnskabsetiske Komité, til indenrigs- og sundhedsministeren
Html-version
L 87 - spørgsmål 16 Spm. om hvilke situationer, der falder ind under betegnelsen "akutte situationer", til indenrigs- og sundhedsministeren
følgebrev sp 16 L 87.pdf
Html-version
besvar 16 L 87.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 17 Spm. om hvorfor det fastholdes som et krav, at den praktiserende læge skal give samtykke til forsøg i ikke-akutte situationer, til indenrigs- og sundhedsministeren
følgebrev 17 L 87.pdf
Html-version
besvar 17 L 87.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 18 Spm. om kommentar til henvendelse af 21/2-06 fra Den Centrale Videnskabsetiske Komité, til indenrigs- og sundhedsministeren
følgebrev 18 L 87.pdf
Html-version
besvar 18 L 87.pdf
Html-version
Spm. om kommentar til henvendelse af 21/2-06 fra Den Centrale Videnskabsetiske Komité, til indenrigs- og sundhedsministeren
Html-version
L 87 - spørgsmål 19 Spm. om hvilke love, der skal ændres i forbindelse med Den Centrale Videnskabsetiske Komités forslag til ændringer, til indenrigs- og sundhedsministeren
følgebrev 19 og 20 L 87.pdf
Html-version
besvar 19 L 87.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 20 Spm. om ministeren vil stille ændringsforslag til imødekommelse af forslagene fra Den Centrale Videnskabsetiske Komité, til indenrigs- og sundhedsministeren
følgebrev 19 og 20 L 87.pdf
Html-version
besvar 20 L 87.pdf
Html-version
20 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0