L 87 Forslag til lov om ændring af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter.
(Videre adgang til udførelse af kliniske forsøg med lægemidler på inhabile forsøgspersoner m.v.).
Af: Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V)
Udvalg: Sundhedsudvalget
Samling: 2005-06
Status: Stadfæstet

Spørgsmål

20 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
L 87 - spørgsmål 1 Spm. om kommentar til henvendelse af 15/12-05 fra Lægemiddelindustriforeningen, til indenrigs- og sundhedsministeren
Følgebrev-L 87, spm. 1.doc
Html-version
spm. 1.doc
Html-version
Spm. om kommentar til henvendelse af 15/12-05 fra Lægemiddel Industri Foreningen
Html-version
L 87 - spørgsmål 2 Spm. om det er korrekt, at flere EU-lande har fortolket direktivet således, at lægemiddelforsøg kan påbegyndes ved akut livstruende tilstande uden samtykke, til indenrigs- og sundhedsministeren
følgebrev sp. 2-8 L 87.pdf
Html-version
besvar 2 L 87.pdf
Html-version
bilag 2 L 87.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 3 Spm. om uddybning af ministerens forslag om udvidelse af direktivets adgang til at forske med lægemidler i akutte situationer med efterfølgende samtykke, til indenrigs- og sundhedsministeren
følgebrev sp. 2-8 L 87.pdf
Html-version
besvar 3 L 87.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 4 Spm. om hensynet til forsøgspersonen, til indenrigs- og sundhedsministeren
følgebrev sp. 2-8 L 87.pdf
Html-version
besvar 4 L 87.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 5 Spm. om der forekommer tilfælde, hvor hensynet til forsøgspersonen ikke har forrang, til indenrigs- og sundhedsministeren
følgebrev sp. 2-8 L 87.pdf
Html-version
besvar 5 L 87.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 6 Spm. om hvor ofte der hidtil er sket, at hensynet til forsøgspersonen ikke har fået forrang, til indenrigs- og sundhedsministeren
følgebrev sp. 2-8 L 87.pdf
Html-version
besvar 6 L 87.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 7 Spm. om hvilken typer forskningsforsøg, som ville kunne godkendes i dag, men som med lovforslaget ikke fremover vil kunne godkendes, fordi hensynet til forsøgspersonen får entydigt forrang, til indenrigs- og sundhedsministeren
følgebrev sp. 2-8 L 87.pdf
Html-version
besvar 7 L 87.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 8 Spm. om, hvor meget adgangen til at forske på inhabile forsøgspersoner lempes, til indenrigs- og sundhedsministeren
følgebrev sp. 2-8 L 87.pdf
Html-version
besvar 8 L 87.pdf
Html-version
bilag 8 L 87.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 9 Spm. om ministerens holdning til at kun personer, der på forhånd har givet positiv tilsagn, kan inddrages under forsøgsordningen, til indenrigs- og sundhedsministeren
følgebrev sp 9-13 L 87.pdf
Html-version
besvar 9 L 87.pdf
Html-version
Spm. om ministerens holdning til at kun personer, der på forhånd har givet positiv tilsagn, kan inddrages under forsøgsordningen, til indenrigs- og sundhedsministeren
Html-version
L 87 - spørgsmål 10 Spm. om hvor lang tid, der maksimalt må gå fra forsørgsværgen tilkaldes, til behandlingen finder sted, til indenrigs- og sundhedsministeren
følgebrev sp 9-13 L 87.pdf
Html-version
besvar 10 L 87.pdf
Html-version
Spm. om hvor lang tid, der maksimalt må gå fra forsørgsværgen tilkaldes, til behandlingen finder sted, til indenrigs- og sundhedsministeren
Html-version
L 87 - spørgsmål 11 Spm. om begrundelsen for, at forsøgsværgen foreslås at være to læger, til indenrigs- og sundhedsministeren
følgebrev sp 9-13 L 87.pdf
Html-version
besvar 11 L 87.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 12 Spm. om, hvilke patientgrupper lovforslaget er tiltænkt at omfatte, til indenrigs- og sundhedsministeren
følgebrev sp 9-13 L 87.pdf
Html-version
besvar 12 L 87.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 13 Spm. om ministeren vil stille ændringsforslag om fravalgsordning, til indenrigs- og sundhedsministeren
følgebrev sp 9-13 L 87.pdf
Html-version
besvar 13 L 87.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 14 Spm. om kommentar til henvendelse af 7/2-06 fra Lægemiddelindustriforeningen, til indenrigs- og sundhedsministeren
følgebrev 14 (L87).pdf
Html-version
besvar 14 L 87.pdf
Html-version
Spm. om kommentar til henvendelse af 7/2-06 fra Lægemiddelindustriforeningen, til indenrigs- og sundhedsministeren
Html-version
L 87 - spørgsmål 15 Spm. om kommentar til henvendelse af 13/2-06 fra Den Centrale Videnskabsetiske Komité, til indenrigs- og sundhedsministeren
Følgebrev-spm. 15.pdf
Html-version
Spm. 15.pdf
Html-version
Spm. om kommentar til henvendelse af 13/2-06 fra Den Centrale Videnskabsetiske Komité, til indenrigs- og sundhedsministeren
Html-version
L 87 - spørgsmål 16 Spm. om hvilke situationer, der falder ind under betegnelsen "akutte situationer", til indenrigs- og sundhedsministeren
følgebrev sp 16 L 87.pdf
Html-version
besvar 16 L 87.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 17 Spm. om hvorfor det fastholdes som et krav, at den praktiserende læge skal give samtykke til forsøg i ikke-akutte situationer, til indenrigs- og sundhedsministeren
følgebrev 17 L 87.pdf
Html-version
besvar 17 L 87.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 18 Spm. om kommentar til henvendelse af 21/2-06 fra Den Centrale Videnskabsetiske Komité, til indenrigs- og sundhedsministeren
følgebrev 18 L 87.pdf
Html-version
besvar 18 L 87.pdf
Html-version
Spm. om kommentar til henvendelse af 21/2-06 fra Den Centrale Videnskabsetiske Komité, til indenrigs- og sundhedsministeren
Html-version
L 87 - spørgsmål 19 Spm. om hvilke love, der skal ændres i forbindelse med Den Centrale Videnskabsetiske Komités forslag til ændringer, til indenrigs- og sundhedsministeren
følgebrev 19 og 20 L 87.pdf
Html-version
besvar 19 L 87.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 20 Spm. om ministeren vil stille ændringsforslag til imødekommelse af forslagene fra Den Centrale Videnskabsetiske Komité, til indenrigs- og sundhedsministeren
følgebrev 19 og 20 L 87.pdf
Html-version
besvar 20 L 87.pdf
Html-version
20 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200