L 87 Forslag til lov om ændring af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter.
(Videre adgang til udførelse af kliniske forsøg med lægemidler på inhabile forsøgspersoner m.v.).
Af: Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V)
Udvalg: Sundhedsudvalget
Samling: 2005-06
Status: Stadfæstet

Sidehenvisninger

Titel Dato Folketingstidende Side
Fremsættelse 30-11-2005 Tillæg A 2618
Forslag som fremsat 30-11-2005 Tillæg A 2598
1. behandling 24-01-2006 FF 3125
Betænkning 15-03-2006 Tillæg B 708
2. behandling 21-03-2006 FF 4823
3. behandling 28-03-2006 FF 4972
Lovforslag som vedtaget 28-03-2006 Tillæg C 404