L 87 Forslag til lov om ændring af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter.
(Videre adgang til udførelse af kliniske forsøg med lægemidler på inhabile forsøgspersoner m.v.).
Af: Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V)
Udvalg: Sundhedsudvalget
Samling: 2005-06
Status: Stadfæstet

Ordførere

Navn Parti Kontakt
Inge-Lene Ebdrup V
Karen J. Klint S
Tlf:
+45 3337 4028
Karin Nødgaard DF
Tlf:
+45 3337 5125
E-mail:
Charlotte Fischer RV
Helle Sjelle KF
Tlf:
+45 3337 5500
Kamal Qureshi SF
Majbrit Berlau EL