Dokumenter Samling 2005-06 lovforslag L 87 Forhandling (3. behandling)
L 87 Forslag til lov om ændring af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter.
(Videre adgang til udførelse af kliniske forsøg med lægemidler på inhabile forsøgspersoner m.v.).
Af: Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V)
Udvalg: Sundhedsudvalget
Samling: 2005-06
Status: Stadfæstet

3. behandling

Den næste sag på dagsordenen var:
3) Tredje behandling af lovforslag nr. L 87:
Forslag til lov om ændring af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. (Videre adgang til udførelse af kliniske forsøg med lægemidler på inhabile forsøgspersoner m.v.). Af indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen). (Fremsat 30/11 2005. Første behandling 24/1 2006. Betænkning 15/3 2006. Anden behandling 21/3 2006).

Der var ikke stillet ændringsforslag.

Lovforslaget sattes til forhandling.

Forhandling

Ordfører
Elsebeth Gerner Nielsen (RV)

Det Radikale Venstre stemmer for L 87, men for god ordens skyld vil jeg gøre opmærksom på, at vi hurtigst muligt vil fremsætte et beslutningsforslag, hvor vi lægger op til en ændring af hele det videnskabsetiske komitésystem, og samtidig vil vi stille forslag om, at det bliver sådan, at alle kemiske forsøg på mennesker selvfølgelig skal godkendes af det videnskabsetiske komitésystem.
     Problemet i dag er, at man f.eks. kan lave forsøg med pesticider og deres virkning på mennesker, uden at det kommer igennem komitésystemet. Det kan vi ikke acceptere.

Hermed sluttede forhandlingen.

Afstemning

Lovforslaget vedtoges med 110 stemmer (V, S, DF, KF, RV og
SF) mod 3 (EL).

Formanden:
Lovforslaget vil nu blive sendt til statsministeren.

Den næste sag på dagsordenen var:
3) Tredje behandling af lovforslag nr. L 87:
Forslag til lov om ændring af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. (Videre adgang til udførelse af kliniske forsøg med lægemidler på inhabile forsøgspersoner m.v.). Af indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen). (Fremsat 30/11 2005. Første behandling 24/1 2006. Betænkning 15/3 2006. Anden behandling 21/3 2006).

Der var ikke stillet ændringsforslag.

Lovforslaget sattes til forhandling.

Forhandling

Ordfører
Elsebeth Gerner Nielsen (RV)

Det Radikale Venstre stemmer for L 87, men for god ordens skyld vil jeg gøre opmærksom på, at vi hurtigst muligt vil fremsætte et beslutningsforslag, hvor vi lægger op til en ændring af hele det videnskabsetiske komitésystem, og samtidig vil vi stille forslag om, at det bliver sådan, at alle kemiske forsøg på mennesker selvfølgelig skal godkendes af det videnskabsetiske komitésystem.
     Problemet i dag er, at man f.eks. kan lave forsøg med pesticider og deres virkning på mennesker, uden at det kommer igennem komitésystemet. Det kan vi ikke acceptere.

Hermed sluttede forhandlingen.

Afstemning

Lovforslaget vedtoges med 110 stemmer (V, S, DF, KF, RV og
SF) mod 3 (EL).

Formanden:
Lovforslaget vil nu blive sendt til statsministeren.

Ordfører
Elsebeth Gerner Nielsen (RV)