B 64 Forslag til folketingsbeslutning om udvidelse af det danske bidrag til den internationale sikkerhedsstyrke ISAF i Afghanistan.
Af: Udenrigsminister Per Stig Møller (KF)
Udvalg: Forsvarsudvalget
Samling: 2005-06
Status: 2. beh/Vedtaget

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 12-01-2006
1. behandlet/henvist til udvalg 19-01-2006
Betænkning afgivet 24-01-2006
Tilføjelse til betænkning 02-02-2006
2. behandlet/vedtaget 02-02-2006
Ministerområde:
Udenrigsministeriet
Resumé:
Med folketingsbeslutningen giver Folketinget sit samtykke til, at danske militære styrker til den internationale sikkerhedsstyrke ISAF i Afghanistan styrkes med et bidrag til det sydlige Afghanistan i 2006. Det udvidede danske bidrag i 2006 vil bl.a. bestå af et bidrag til det britisk ledede Provincial Reconstruction Team i Lashkar Gah, en spejdereskadron med tilhørende nødvendig støttestruktur, et mindre antal stabsofficerer til det canadisk ledede sektorhovedkvarter i Kandahar, et bidrag på ca. 10 personer til ISAF's hovedkvarter samt eventuelt et bidrag til Kandahar lufthavn. Det samlede danske bidrag til det sydlige Afghanistan udgør op til 290 personer, og dermed anslås det, at det samlede danske styrkebidrag i Afghanistan i 2006 vil kunne udgøre op til 360 personer. Tidsmæssigt vil et dansk styrkebidrag først blive udsendt, når NATO vurderer, at de nødvendige kapaciteter for ISAF's indsats i det sydlige Afghanistan er til stede.
Afstemning:
Beslutningsforslaget vedtaget med 102 stemmer (V, S, DF, KF og RV) mod 10 (SF og EL).