B 146 Forslag til folketingsbeslutning om et dansk sømilitært bidrag til den udvidede FN-styrke i Libanon
(UNIFIL).
Af: Udenrigsminister Per Stig Møller (KF)
Udvalg: Forsvarsudvalget
Samling: 2005-06
Status: Vedtaget

Beslutningsforslag som vedtaget

Vedtaget: 14-09-2006

Vedtaget: 14-09-2006

Beslutningsforlag som vedtaget

20051_b146_som_vedtaget (html)