L 8 Forslag til lov om kloning og genmodificering af dyr m.v.
Af: Justitsminister Lene Espersen (KF)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2004-05 (2. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 23-02-2005
1. behandlet / henvist til udvalg 03-03-2005
Betænkning afgivet 02-06-2005
Ændringsforslag uden for betænkning afgivet 08-06-2005
2. behandlet/direkte til 3. behandling 09-06-2005
3. behandlet, vedtaget 14-06-2005
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Loven medfører, at kloning og genmodificering af hvirveldyr samt dyreforsøgsanvendelse og avl af disse fremover kun kan tillades, hvis det tjener et af følgende formål:
- Grundforskning.
- Anvendt forskning, der er rettet mod at forbedre sundhed og miljø.
- Fremstilling og avl af dyr, der producerer stoffer af væsentlig gavn for sundhed og miljø.
- Visse former for undervisning.

Baggrund:

Hovedformålet med lovforslaget var at fastsætte regler for anvendelse af klonings- og genmodificeringsteknikker på hvirveldyr.
Lovforslaget var delvis baseret på en rapport fra 2003 udarbejdet af Udvalget vedrørende genmodificerede og klonede dyr. Dette anbefalede, at det udelukkende blev tilladt at klone og genmodificere dyr samt importere og fremavle klonede og genmodificerede dyr, såfremt det tjente et væsentligt formål.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 88 stemmer (V, S, KF og RV) mod 28 (DF, SF og EL).