L 112 Forslag til lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer.
Af: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2004-05 (2. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 24-02-2005
1. behandlet / henvist til udvalg 16-03-2005
Betænkning afgivet 25-05-2005
2. behandlet/direkte til 3. behandling 26-05-2005
3. behandlet, vedtaget 31-05-2005
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Loven udmønter første trin i bestræbelserne på at skabe et enstrenget inddrivelsessystem, som sikrer en ensartet og retssikker inddrivelse. Den samlede og overordnede målsætning for inddrivelsesområdet er:
- Etablering og fælles praksis for udøvelse af restanceinddrivelsen og dermed styrkelse af borgerens retssikkerhed.
- Betydelig reduktion af det hidtidige dobbeltarbejde ved en koordineret entydig restanceindsats.
- Ledelsesmæssig fokus på opgaven, således at de mest effektive inddrivelsesmmidler konsekevnt anvendes.
- Forbedret styring og prioritering af restanceinddrivelsen mod de områder, hvor der er størst sandsynlighed for betalingsevne.
- Betragtelige administrative forbedringer.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 62 stemmer (V, DF og KF) mod 49 (S, RV, SF og EL)
Sambehandlet med: