L 110 Forslag til skatteforvaltningsloven.
Af: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2004-05 (2. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 24-02-2005
1. behandlet / henvist til udvalg 16-03-2005
Betænkning afgivet 25-05-2005
2. behandlet/direkte til 3. behandling 26-05-2005
Ændringsforslag uden for tillægsbetænkning afgivet 30-05-2005
3. behandlet, vedtaget 31-05-2005
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Loven handler om, hvordan skatteforvaltningen kommer til at se ud efter kommunalreformen.
Hele den tidligere forvaltning af skatter, afgifter, told og ejendomsvurdering m.v. bliver samlet i en statslig enhedsforvaltning. Denne enhedsforvaltning bliver dannet gennem en fusion mellem den kommunale og den statslige skatteforvaltning, og de forskellige told- og skattemyndigheder bliver samlet i en myndighed.
Forvaltningen bliver placeret lokalt rundt i landet i 30 skattecentre. Der vil desuden blive lavet 30 statslige skatteankenævn, et for hvert skattecenter. Der sker ikke samplacering af skatteankenævn og skattecentre. Enhedsforvaltningen skal bistås af et skatteråd, der også får kompetence på afgiftsområdet.

Baggrund:

Lovforslaget var en genfremsættelse af lovforslag nr. L 130 (1. samling).
Lovforslaget var en del af regeringens kommunalreform. Forslaget udmøntede sammen med lovforslag nr. L 111 (2. samling), L 112 (2. samling), L 113 (2. samling) og L 149 (2. samling) de dele af regeringens aftale fra juni 2004 med Dansk Folkeparti om en strukturreform og den efterfølgende aftalte udmøntningsplan fra september 2004, som vedrørte skatteområdet.
Under udvalgsbehandlingen indgik regeringen en aftale vedrørende personaleområdet med S, DF og RV. Aftalen vedrørte personaleområdet for hele kommunalreformen, men tog udgangspunkt i det såkaldte procedurelovforslag, lovforslag nr. L 67 (2. samling). Aftalen medførte en række ændringsforslag, som fremgik af betænkningen over nærværende lovforslag. Et tilsvarende ændringsforslag indgik i betænkningen over lovforslag nr. L 112 (2. samling).
Afstemning:
Lovforslaget er vedtaget med 61 stemmer (V, DF og KF) mod 47 (S, RV, SF og EL).
Sambehandlet med: