Stormgade 2-6 1470 København K T 33 95 13 10 F 33 95 13 11 www.minff.dk minff@minff.dk Folketingets Lovsekretariat MINISTEREN 10.januar 2005 Sagsnr.: 424 Folketinget har i skrivelse af 3. januar 2005 (spørgsmål nr. S. 1732) anmodet om min besv  a- relse af fø lgende af Birthe Skaarup (DF) stillede spørgsmål: Spørgsmål nr. S   1732: ”Kan ministeren bekræfte, at kosttilskud med indhold af fiskeolier frit kan markedsføres og forhandles i Danmark, hvis det nu foreliggende udkast til "vejledning om kosttilskud" gen- nemføres?” Svar: Det foreliggende udkast til ”vejledning om kosttil skud ” ændrer ikke på vilkårene for ma r- kedsføring i Danmark af kosttilskud med indhold af fiskeolie. Forudsat det pågældende kos t- tilskud indeholder essentielle fedtsyrer, kan det markedsføres som kosttilskud. Jeg kan i øvrigt henvise til min besvarelse af  spørgsmål nr. S 1723 for mine generelle b  e- mærkninger vedrørende kosttilskud og udkastet til ”vejledning om kostti lskud”. Henriette Kjær                                                                                                 /Jacob Hørslev  Christiansen