§ 20-spørgsmål S 1732 Om kosttilskud med indhold af fiskeolier
Til: Familie- og forbrugerminister Henriette Kjær (KF)
Dato: 03-01-2005
Samling: 2004-05 (1. samling)
Status: Besvaret, endeligt

Om § 20-spørgsmålet

Sagsgang:
Anmeldelse 03-01-2005
Endelig besvarelse 11-01-2005
Spørgsmålets ordlyd:
Kan ministeren bekræfte, at kosttilskud med indhold af fiskeolier frit kan markedsføres og forhandles i Danmark, hvis det nu foreliggende udkast til "vejledning om kosttilskud" gennemføres?
Skriftlig begrundelse:
Det er veldokumenteret, at fiskeolier har stor helbredsmæssig betydning. Talrige videnskabelige undersøgelser viser det, f. eks. Burr, 1989, der fandt en markant helbredende virkning i form af reduktion af dødeligheden hos mænd, der var kommet sig efter en blodprop. I de senere år er endnu mere forskning kommet til, som fastslår nytten af fiskeolier. Myndighederne har i mange lande direkte opfordret borgerne til at spise fiskeolier for at forebygge eller nedsætte risikoen for kredsløbssygdomme og hjertedød. Herhjemme har myndighederne ofte opfordret borgerne til at spise fisk for at få de vigtige fedtsyrer. (Se artiklen 'Fisk og deres sygdomsforebyggende virkninger' af L. Ovesen, LST-nyt nr. 3, Levnedsmiddelstyrelsen 1996). Ministeren forbereder nu en vejledning om kosttilskud, der efter det oplyste vil hindre mange vigtige kosttilskudsprodukter i at blive markedsført. Det forudses, at talrige sunde produkter vil blive ramt af forbud med den begrundelse, at forbrugerne ikke må vide, at produktet anbefales af læger eller har forebyggende, lindrende eller gavnlig virkning på sygdomme eller symptomer. Det foruroliger selvsagt befolkningen, at ministeren vil stække informationsfriheden, når det drejer sig om borgernes adgang til viden om varetagelsen af egen sundhed med gavnlige produkter. Fiskeolier markedsføres og sælges i Danmark i nogle tilfælde som naturlægemidler, men i andre tilfælde som kosttilskud. Formentlig er der ca. 500.000 personer her i landet, der dagligt indtager fiskeolie. For brugerne af fiskeolieprodukter er det naturligvis uholdbart, hvis ministeren vil ramme disse produkter med forbud og straf. Ligeledes er det uacceptabelt, hvis ministeren vil undertrykke seriøs rådgivning og viden om produkternes virkninger.

Endeligt svar

Dokumentdato: 11-01-2005
Modtaget: 11-01-2005
Omdelt: 12-01-2005

Svar på spm. nr. S 1732

1732.doc
Html-version

§ 20-spørgsmål

Dokumentdato: 03-01-2005
Modtaget: 03-01-2005
Omdelt: 03-01-2005

Kan ministeren bekræfte, at kosttilskud med indhold af fiskeolier frit kan markedsføres og forhandles i Danmark, hvis det nu foreliggende udkast til "vejledning om kosttilskud" gennemføres?

Kan ministeren bekræfte, at kosttilskud med indhold af fiskeolier frit kan markedsføres og forhandles i Danmark, hvis det nu foreliggende udkast til "vejledning om kosttilskud" gennemføres?
Html-version