Venstre,
Kristian Pihl Lorentzen - Fotograf Steen Brogaard

Kristian Pihl Lorentzen (V)

Medlem af Folketinget, Venstre

Major

Hermelinvej 4
8643 Ans By

Mobil:
+45 2752 2818

Kristian Pihl Lorentzen, født 19. maj 1961 i Silkeborg, søn af vejformand Preben Pihl Pedersen og bogholder Anna Lorentzen. Gift med Anne Mette Østergaard Lorentzen. Parret har tre børn, Julie, født i 1987, Sofie, født i 1990, og Frederik, født i 1993.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Venstre i Vestjyllands Storkreds fra 13. november 2007.
Folketingsmedlem for Venstre i Viborg Amtskreds fra 8. februar 2005 til 13. november 2007.
Kandidat for Venstre i Viborg Østkredsen fra 2007.
Kandidat for Venstre i Viborgkredsen fra 1999 til 2006.


Parlamentarisk karriere
Medlem af Folketingets Præsidium fra 3. juli 2015.
Transportordfører. Medlem af Transport- og Bygningsudvalget, Forsvarsudvalget, Energi, Forsynings- og Klimaudvalget, Miljø- og Fødevareudvalget, Skatteudvalget, Udvalget for Forretningsordenen, Udvalget til Valgs Prøvelse og Færøudvalget.


Uddannelse og erhverv
Videregående officersuddannelse, Forsvarsakademiet og Hærens Officersskole, fra 1989 til 1990.
Uddannelse til officer af linien, Hærens Officersskole, fra 1983 til 1986.
Uddannelse til officer af reserven, fra 1981 til 1982.
Student, Viborg Amtsgymnasium, fra 1978 til 1981.
Realeksamen, Ans Skole, fra 1975 til 1978.

EU-observatør, Tidligere Jugoslavien, 2003.
Selvstændig konsulentvirksomhed, fra 1999 til 2005.
Ansat i Forsvaret, fra 1981 til 2005.


Tillidshverv
Medlem af kommunalbestyrelsen i Kjellerup Kommune 1993-2006, formand for børne- og kulturudvalget 1996-2002, medlem af økonomiudvalget 2002-2006. Formand for Viborg Amts kulturpolitiske udvalg 1999-2001. Formand for Viborg Amts udvalg vedrørende amternes fremtid 2001-2003. Medlem af repræsentantskabet for Atlantsammenslutningen. Medlem af repræsentantskabet for Nørgaards Højskole i Bjerringbro. Medlem af Den Danske Europabevægelse. Medlem af De Danske Forsvarsbrødre. Medlem af bestyrelsen for Levring Efterskole. Medlem af Færdselssikkerhedskommissionen fra 2015.


Publikationer
Har skrevet »Hvor der er vilje, er der en vej - transportpolitiske visioner for Danmark«, 2010, »På sporet af Danmark - jernbanen før, nu og i fremtiden«, 2013.


Udmærkelser
Forsvarets hæderstegn for god tjeneste. Hjemmeværnets Fortjensttegn. EU Monitor Mission Service Medal. Lithuanian Armed Forces Meritorious Service Medal. Estonian Peace Operations Center Service Medal. Ridder af Dannebrogordenen. Forsvarets medalje for international tjeneste 1948-2009.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [28.11.2017]