Ytringsfrihed

Grundloven giver alle borgere ytringsfrihed: ret til at udtrykke det, de vil, offentligt. Samtidig har alle borgere ansvar for det, de siger og skriver. 

Lovgivningen sætter nogle grænser for, hvad man kan tillade sig at sige eller skrive offentligt. Hvis man f.eks. fornærmer et andet menneske groft offentligt, kan man risikere at blive stævnet i en injuriesag. Og hvis man f.eks. skriver noget, der truer landets sikkerhed, kan man blive tiltalt ved domstolene og idømt straf. 

Ytringsfriheden kan i nogle situationer begrænses, f.eks. for indsatte i fængsler eller for soldater i forsvaret. Offentlige ansatte har ytringsfrihed, men nogle er samtidig underlagt tavshedspligt om f.eks. personoplysninger.