Frihedsrettigheder

Kapitel 8 i grundloven handler om borgernes frihedsrettigheder og pligter. Grundloven giver bl.a. borgerne ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og foreningsfrihed.

Folketinget vedtog i 1992, at bestemmelserne i den europæiske menneskerettighedskonvention gælder som lov i Danmark. Mange af menneskerettighedskonventionens regler går videre i beskyttelsen af menneskerettigheder, end den danske grundlov gør.