Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Samling eller periode


Fra
Til

Datotype


Ministerområde


Udvalg


Fremsat af


Aktuel status

 

Beslutningsforslag

Folketingets nye hjemmeside dækker kun dokumenter fra 2004-05 og frem (fra 5.10.2004).
Ældre dokumenter findes på http://webarkiv.ft.dk
 
NrTitelForslagsstillerMinisterområdeUdvalgStatusSamling
B 41Forslag til folketingsbeslutning om et dansk landmilitært bidrag til den internationale FN-styrke i Libanon (UNIFIL).Udenrigsminister Per Stig Møller (KF)UdenrigsministerietForsvarsudvalget (FOU)Vedtaget2009-10
B 59Forslag til folketingsbeslutning om dansk militært bidrag til NATO’s Operation Ocean Shield som led i den internationale indsats mod pirateri ud for Afrikas Horn.Udenrigsminister Per Stig Møller (KF)UdenrigsministerietForsvarsudvalget (FOU)Vedtaget2009-10
B 60Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks godkendelse af konventionen om klyngeammunition undertegnet den 4. december 2008 i Oslo.Udenrigsminister Per Stig Møller (KF)UdenrigsministerietForsvarsudvalget (FOU)Vedtaget2009-10
B 15Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af de i Bruxelles den 9. juli 2008 undertegnede protokoller om Albaniens og Kroatiens tiltrædelse af Den Nordatlantiske Traktat.Udenrigsminister Per Stig Møller (KF)UdenrigsministerietForsvarsudvalget (FOU)Vedtaget2008-09
B 24Forslag til folketingsbeslutning om styrkelse af det danske bidrag til den internationale sikkerhedsstyrke (ISAF) i Afghanistan.Udenrigsminister Per Stig Møller (KF)UdenrigsministerietForsvarsudvalget (FOU)Vedtaget2008-09
B 35Forslag til folketingsbeslutning om dansk styrkebidrag til NATO's rotationsordning til overvågning og afvisningsberedskab i islandsk luftrum som led i NATO's integrerede luftforsvar.Udenrigsminister Per Stig Møller (KF)UdenrigsministerietForsvarsudvalget (FOU)Vedtaget2008-09
B 65Folketingsbeslutning om tiltrædelse af stabiliserings- og associeringsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Bosnien-Hercegovina på den anden side.Udenrigsminister Per Stig Møller (KF)UdenrigsministerietEuropaudvalget (EUU)Vedtaget2008-09
B 5Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks indgåelse af overenskomst af 2. februar 2007 mellem Kongeriget Danmarks regering sammen med Færøernes landsstyre på den ene side og Islands regering på den anden side om den maritime afgrænsning i området mellem Færøerne og Island.Udenrigsminister Per Stig Møller (KF)UdenrigsministerietUdvalget vedrørende Færøske Forhold (UFF)Vedtaget2007-08 (2. samling)
B 6Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af stabiliserings- og associeringsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Albanien på den anden side.Udenrigsminister Per Stig Møller (KF)UdenrigsministerietEuropaudvalget (EUU)Vedtaget2007-08 (2. samling)
B 32Forslag til folketingsbeslutning om dansk sømilitært bidrag til ledsagelse af skibe med nødhjælp til Somalia chartret af FN’s Verdensfødevareprogram. Udenrigsminister Per Stig Møller (KF)UdenrigsministerietForsvarsudvalget (FOU)Vedtaget2007-08 (2. samling)
B 33Forslag til folketingsbeslutning om dansk deltagelse med sømilitært bidrag til styrkelse af den maritime sikkerhed ved Afrikas Horn. Udenrigsminister Per Stig Møller (KF)UdenrigsministerietForsvarsudvalget (FOU)Vedtaget2007-08 (2. samling)
B 66Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af stabiliserings- og associeringsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side.Udenrigsminister Per Stig Møller (KF)UdenrigsministerietEuropaudvalget (EUU)Vedtaget2007-08 (2. samling)
B 140Forslag til folketingsbeslutning om udsendelse af et helikopterdetachement til det militære danske bidrag til den internationale sikkerhedsstyrke (ISAF) i Afghanistan.Udenrigsminister Per Stig Møller (KF)UdenrigsministerietForsvarsudvalget (FOU)Vedtaget2007-08 (2. samling)
B 6Forslag til folketingsbeslutning om udsendelse af en kampvognsdeling til det militære danske bidrag til den internationale sikkerhedsstyrke (ISAF) i Afghanistan.Udenrigsminister Per Stig Møller (KF)UdenrigsministerietForsvarsudvalget (FOU)Vedtaget2007-08 (1. samling)
B 52Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af aftale undertegnet i Luxembourg den 25. juni 2005 om ændring af partnerskabsaftalen mellem medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og medlemsstaterne på den anden side undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 samt af intern aftale om finansiering af Fællesskabets bistand i henhold til den flerårige finansielle ramme for perioden 2008-2013 i overensstemmelse med ovennævnte aftale undertegnet i Bruxelles den 17. juli 2006.Minister for udviklingsbistand Ulla Tørnæs (V)UdenrigsministerietUdenrigsudvalget (URU)Vedtaget2006-07
B 161Forslag til folketingsbeslutning om styrkelse af det danske bidrag til den internationale sikkerhedsstyrke ISAF i Afghanistan.Udenrigsminister Per Stig Møller (KF)UdenrigsministerietForsvarsudvalget (FOU)Vedtaget2006-07
B 162Forslag til folketingsbeslutning om det danske bidrag i Irak til den multinationale sikringsstyrke m.v.Udenrigsminister Per Stig Møller (KF)UdenrigsministerietForsvarsudvalget (FOU)Vedtaget2006-07
B 63Forslag til folketingsbeslutning om fortsat dansk bidrag til en multinational sikringsstyrke i Irak.Udenrigsminister Per Stig Møller (KF)UdenrigsministerietForsvarsudvalget (FOU)Vedtaget2005-06
B 64Forslag til folketingsbeslutning om udvidelse af det danske bidrag til den internationale sikkerhedsstyrke ISAF i Afghanistan.Udenrigsminister Per Stig Møller (KF)UdenrigsministerietForsvarsudvalget (FOU)2. beh/Vedtaget2005-06
B 114Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks indgåelse af overenskomst af 20. februar 2006 mellem Kongeriget Danmarks regering sammen med Grønlands Landsstyre på den ene side og Kongeriget Norges regering på den anden side om afgrænsning af kontinentalsoklen og fiskerizonerne i området mellem Grønland og Svalbard.Udenrigsminister Per Stig Møller (KF)UdenrigsministerietUdvalget vedrørende Grønlandske Forhold (UGF)Vedtaget2005-06
B 134Forslag til folketingsbeslutning om regler for lobbyister i EURune Lund (EL), Line Barfod (EL), Majbrit Berlau (EL), Per Clausen (EL)UdenrigsministerietEuropaudvalget (EUU)Vedtaget2005-06
B 139Forslag til folketingsbeslutning om en videreførelse af et dansk bidrag til den multinationale sikringsstyrke m.v. i Irak og om, at danske militære styrker stilles til rådighed for FN's bistandsmission til Irak (UNAMI).Udenrigsminister Per Stig Møller (KF)UdenrigsministerietForsvarsudvalget (FOU)Vedtaget2005-06
B 146Forslag til folketingsbeslutning om et dansk sømilitært bidrag til den udvidede FN-styrke i Libanon (UNIFIL)Udenrigsminister Per Stig Møller (KF)UdenrigsministerietForsvarsudvalget (FOU)Vedtaget2005-06
B 5Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Tadsjikistan på den anden side af 11. oktober 2004.Udenrigsminister Per Stig Møller (KF)UdenrigsministerietEuropaudvalget (EUU)Vedtaget2004-05 (2. samling)
B 71Forslag til folketingsbeslutning om dansk deltagelse i en fredsbevarende FN-operation i Sudan (UNMIS).Udenrigsminister Per Stig Møller (KF)UdenrigsministerietForsvarsudvalget (FOU)Vedtaget2004-05 (2. samling)
B 89Forslag til folketingsbeslutning om fortsat dansk bidrag til en multinational sikringsstyrke i Irak.Udenrigsminister Per Stig Møller (KF)UdenrigsministerietForsvarsudvalget (FOU)Vedtaget2004-05 (2. samling)
B 42Forslag til folketingsbeslutning om fortsat dansk bidrag til en multinational sikringsstyrke i Irak. Udenrigsminister Per Stig Møller (KF)UdenrigsministerietForsvarsudvalget (FOU)2. beh/Vedtaget2004-05 (1. samling)
B 43Forslag til folketingsbeslutning om udvidelse af det danske bidrag til den internationale sikkerhedsstyrke ISAF i Afghanistan.Udenrigsminister Per Stig Møller (KF)UdenrigsministerietForsvarsudvalget (FOU)Vedtaget2004-05 (1. samling)


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500