Beslutningsforslag

Din søgning gav 158 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Forslagsstillere Samling
B 158 Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 116 af 14. juni 2017 om statens bloktilskud til kommunerne og regionerne m.v. tilbage fra Finansudvalget. Pelle Dragsted (EL), Stine Brix (EL), Finn Sørensen (EL), Josephine Fock (ALT), Pernille Schnoor (ALT), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Kirsten Normann Andersen (SF) 2016-17
B 157 Forslag til folketingsbeslutning om at opretholde bevilling til Center for Landdistriktsforskning. Troels Ravn (S), Magnus Heunicke (S), Christian Rabjerg Madsen (S) 2016-17
B 156 Forslag til folketingsbeslutning om et helt eller delvist udgangsforbud for asylansøgere under 18 år. Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Morten Marinus (DF), Peter Kofod Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF) 2016-17
B 155 Forslag til folketingsbeslutning om forbud for alle offentligt ansatte mod at bære religiøs hovedbeklædning på arbejde. Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Morten Marinus (DF), Peter Kofod Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF) 2016-17
B 154 Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en undersøgelseskommission til undersøgelse af skatteskandalen. René Gade (ALT), Uffe Elbæk (ALT), Josephine Fock (ALT), Rasmus Nordqvist (ALT) 2016-17
B 153 Forslag til folketingsbeslutning om indkvartering af mindreårige gifte asylansøgere. Mattias Tesfaye (S), Kaare Dybvad (S), Jan Johansen (S), Dan Jørgensen (S), Karen J. Klint (S), Astrid Krag (S) 2016-17
B 152 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod bederum på offentlige uddannelsesinstitutioner. Marie Krarup (DF), Alex Ahrendtsen (DF), Tilde Bork (DF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marlene Harpsøe (DF), Christian Langballe (DF), Merete Dea Larsen (DF), Peter Skaarup (DF) 2016-17
B 151 Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsordenen for Folketinget. (Modernisering af tiltaleformer). Christian Juhl (EL), Jakob Sølvhøj (EL), Josephine Fock (ALT), Jacob Mark (SF) 2016-17
B 150 Forslag til folketingsbeslutning om et dansk militært bidrag til NATO's fremskudte tilstedeværelse i Baltikum og Polen. Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) 2016-17
B 149 Forslag til folketingsbeslutning om styrket kommunal sagsbehandling på handicapområdet. Karina Adsbøl (DF), Pernille Bendixen (DF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Susanne Eilersen (DF), Søren Espersen (DF), Morten Marinus (DF), Karin Nødgaard (DF), Peter Skaarup (DF) 2016-17
B 148 Forslag til folketingsbeslutning om at styrke justitsområdet i Grønland. Aaja Chemnitz Larsen (IA) 2016-17
B 147 Forslag til folketingsbeslutning om bedre tandpleje. Kirsten Normann Andersen (SF), Jacob Mark (SF) 2016-17
B 146 Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af børnefattigdommen. Karsten Hønge (SF), Jacob Mark (SF) 2016-17
B 145 Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne om udbetaling af skattefri efterlønspræmie. Finn Sørensen (EL), Henning Hyllested (EL), Jakob Sølvhøj (EL) 2016-17
B 144 Forslag til folketingsbeslutning om, at regeringen tilkendegiver over for EU, at forhandlingerne om Tyrkiets optagelse i Den Europæiske Union midlertidigt bør suspenderes, indtil de demokratiske rettigheder er sikret. Nikolaj Villumsen (EL), Christian Juhl (EL), Pernille Skipper (EL), Jakob Sølvhøj (EL), Søren Søndergaard (EL) 2016-17
B 143 Forslag til folketingsbeslutning om fastlæggelse af loft for forældrebetaling i skolefritidsordninger. Jakob Sølvhøj (EL), Christian Juhl (EL), Søren Egge Rasmussen (EL), Søren Søndergaard (EL), Finn Sørensen (EL), Nikolaj Villumsen (EL) 2016-17
B 142 Forslag til folketingsbeslutning om ophør af brug af sprøjtegift på offentlige arealer. Christian Poll (ALT), Roger Courage Matthisen (ALT), Rasmus Nordqvist (ALT), Pernille Schnoor (ALT) 2016-17
B 141 Forslag til folketingsbeslutning i henhold til grundlovens § 47 med hensyn til statsregnskabet for finansåret 2015. 2016-17
B 140 Forslag til folketingsbeslutning om en national undersøgelse af de studerendes trivsel på videregående uddannelser. Jacob Mark (SF), Kirsten Normann Andersen (SF) 2016-17
B 139 Forslag til folketingsbeslutning om faste teams i den kommunale hjemmepleje. Kirsten Normann Andersen (SF), Jacob Mark (SF) 2016-17
B 138 Forslag til folketingsbeslutning om genforhandling af rabat for dansk EU-medlemskab. Kenneth Kristensen Berth (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF), Søren Espersen (DF), Claus Kvist Hansen (DF), Marlene Harpsøe (DF), Peter Kofod Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF), Hans Kristian Skibby (DF) 2016-17
B 137 Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en ungdomsdomstol for unge fra 12 til og med 17 år og nedsættelse af den kriminelle lavalder til 12 år. Peter Kofod Poulsen (DF), Tilde Bork (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Susanne Eilersen (DF), Søren Espersen (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Peter Skaarup (DF), Hans Kristian Skibby (DF) 2016-17
B 136 Forslag til folketingsbeslutning om en styrket håndhævelse af immaterielle rettigheder (ip-rettigheder). Alex Ahrendtsen (DF), Tilde Bork (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Susanne Eilersen (DF), Søren Espersen (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Peter Kofod Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF), Hans Kristian Skibby (DF) 2016-17
B 135 Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af pulje til kommunal støtte til lokale integrationshuse. Holger K. Nielsen (SF), Jacob Mark (SF) 2016-17
B 134 Forslag til folketingsbeslutning om, at efterskoler kan modtage tillægstakst til danskundervisning for flygtningebørn uden permanent opholdstilladelse. Jacob Mark (SF), Holger K. Nielsen (SF), Trine Torp (SF) 2016-17
Din søgning gav 158 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200